Návrh změn v oblasti výzkumu a vývoje pro posílení konkurenceschopnosti firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této diplomové práce je návrh opatření, která povedou k reálnému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ZETOR TRACTORS a.s., výrobce traktorů, motorů a komponentů značky Zetor. Na základě vnitřní a vnější analýzy této společnosti jsou navrhovány opatření, které by měly být následně aplikovány za účelem rozvoje společnosti a tím posílení její konkurenceschopnosti na globálním trhu.
The subject of this diploma thesis is proposal of measures that will lead to a real increase in the competitiveness of ZETOR TRACTORS a.s., the producer of tractors, engines and components of trademark Zetor. Based on internal and external analysis of the company are proposed measures, which should be subsequently applied to the development of company and thereby strengthening of its competitiveness on the global market.
Description
Citation
OPLETAL, Z. Návrh změn v oblasti výzkumu a vývoje pro posílení konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO