Návrh řešení technologického rozmístění strojů ve frézovně strojírenské firmy Tirad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Kovoobráběcí Společnost TIRAD s.r.o. plánuje rozšíření výrobních ploch o novou halu. Tato práce se zabývá především analýzou výrobního toku stávající výroby. Rozbor výrobního toku vychází z literární studie a ze zkušeností firmy z předchozí výroby. Z této analýzy, a ze zadaných požadavku výrobní společnosti, je v další části práce naznačeno možné řešení rozmístění strojů v nové hale. Základním požadavkem zadaní je oddělit hrubovací a dokončovací technologické operace a kompletní dokončovací výrobu přesunout do nové haly. Rozmístění strojů je optimalizováno na materiálový tok. Prostor nové haly je vymezen výkresem. Návrh je řešen ve třech variantách. Závěrem je uvedené hodnocení variant vůči sobě a dále vůči stávající výrobě.
Tirad, a metal machining company, plans to build a new hall as an extension of its operation. This paper deals predominantly with production flow analysis of present operation. The analysis draws upon literary study and the company's previous production experience. Possible placement of machines is suggested in the following part of the paper, based on the analysis and requirements of the company. The fundamental requirement is to separate roughing and finishing technological operations, moving the latter completely into the new hall. The deployment of machines is optimized with regard for materiál flow. The new hall's dimensions are outlined in a drawing. Three options of machine deployment are discussed. In conclusion, these options are compared to one another and also to the present state.
Description
Citation
DOHNAL, T. Návrh řešení technologického rozmístění strojů ve frézovně strojírenské firmy Tirad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) prof. Ing. Libor Beneš, Dr. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Pokud by mělo být provedeno ekonomické hodnocení jednotlivých variant řešení, jaký způsob ekonomického hodnocení by bylo možno doporučit a jaké další informace by bylo nutno do řešení doplnit? Jak lze dělit kalitativní parametry vyrobeného otvoru? Dotaz na označení strojů a technologickou funkci uvedených strojů. Diagram výkonu společnosti, o co se jedná, k čemu se používá, co zahrnuje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO