odprášení chladícího pásu na aglomeraci(výkon pasu 130t/h)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem práce je navrhnout vhodnou technologii odprášení chladícího pásu na aglomeraci Jih v Ostravě. V první části práce se zabývám výrobou aglomerátu a vlivem výroby na ovzduší. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější odlučovací zařízení na aglomeracích. Ve druhé části se věnuji řešení návrhu potrubní trasy pro odsávání vzdušiny, je zde popsána volba odlučovacího zařízení a příslušných zařízení. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci navrhovaného řešení.
The main aim of this thesis is to propose a suitable dusting cooling conveyor technology for agglomeration South in Ostrava. The first part deals with the actual sinter production and its influence on air. It further describes the most commonly used separation device in agglomerations. In the second part of this thesis there is designed a scheme of piping line for suction air and there is also described the choice of abatement equipment and associated equipment. The work includes also drawing plans of the proposed solution.
Description
Citation
HANZLÍK, V. odprášení chladícího pásu na aglomeraci(výkon pasu 130t/h) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (místopředseda) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (člen) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO