Návrh kotle na spalování slámy, 10t/h,320°C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je návrh roštového parního kotle o výkonu 10 t/h pro spalování slámy. Vyrobená pára má parametry 320 °C, 3,2 MPa. Pro dané palivo (obilní sláma) je vypracován stechiometrický výpočet. Následuje výpočet tepelné bilance kotle včetně stanovení tepelné účinnosti. Dle použitého paliva, požadovaných parametrů páry a teploty napájecí vody jsou navrhnuty jednotlivé konvekční plochy a rozměry kotle. Součástí návrhu je výkresová dokumentace.
The aim of this thesis is design a grate steam boiler for burning straw with an output of 10 tons of steam per hour. The produceds team has parameters 320 °C, 3,2 MPa. For a given fuel (fytomass) is calculated stoichiometric calculation. The following is the calculation of the heat balance of the boiler including the determinativ of thermal efficiency. The fuel used, the required parameters of steam and feed water temperature are designed individual convective surfaces and dimensions of the boiler. The boiler design includes drawings.
Description
Citation
TRUHLÁŘ, M. Návrh kotle na spalování slámy, 10t/h,320°C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (místopředseda) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (člen) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO