Nízkoteplotní vytápění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotní otopné soustavy do multifunkční dřevostavby. Zdrojem tepla pro podlahové vytápění je tepelné čerpadlo typu země-voda. Po krátkém úvodu do problematiky a teoretickém rozboru použitých zařízení a systémů následuje praktická část. Její součástí jsou výpočty, návrhy a řešení všech součástí otopné soustavy. Důležité výsledky výpočtů jsou seřazeny do přehledných tabulek. Důraz je kladen na stručnost, výstižnost a grafickou interpretaci. Závěrem práce nabízí různá ekonomická srovnání provozu navržené otopné soustavy včetně odhadu návratnosti investice oproti jiným systémům.
The aim of this thesis is to design a low temperature heating system which will be operating in multifunctional wooden house. Ground souce heat pump being the pruducer of the energy in this systém, while the underfloor heating.being the consumer. After a short brief on theoretical level of used systems and devices, there comes a practical part of equations, designing and finding of a best solutions for all necessary parts of heating system. All imporant generated data are packed in a lucid charts. Thesis is trying to be somewhat brief but factical, and just a little bit stylish. At the end of the work there are some economical conclusions of used system like annual energy consumption cost, payback periods comparisons to other systems etc.
Description
Citation
HRUBÝ, J. Nízkoteplotní vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Zodpovězeny dotazy oponenta. prof. Jícha položil dotaz: "Jaká je rychlost proudění topné vody v jednotlivých smyčkách?" doc. Janotková položila dotaz: "Je u podlahového vytápění použita nějaká roznosová vrstva?" prof. Kavička položil dotaz: "Je podle firemních podkladů toto vytápění vhodné pro dřevostavby?"
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO