Plynofikace uhelného kotle 210 t/h; 13,63 MPa; 540 °C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá plynofikací uhelného kotle a jeho tepelným přepočtem. V první části je proveden výpočet spalovací komory. Následuje přepočet teplosměnných ploch a návrh trubkového ohříváku vzduchu, kterým bude nahrazen stávající ohřívák vzduchu Ljungström. Důraz je přitom kladen na zachování stávajících parametrů páry a hlavně dodržení emisního limitu NOx.
This thesis aims to gas installation of the coal boiler and its thermal recount. In the first part, there is implemented calculation of the combusting chamber. After that follows the recalculation of heat exchange surfaces and proposal tube air heater, which will replace the existing air heater Ljungström. The emphasis is placed on the preservation of the exsiting steam parametrs and keeps emission limit of NOx.
Description
Citation
ZAJÍC, J. Plynofikace uhelného kotle 210 t/h; 13,63 MPa; 540 °C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (místopředseda) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (člen) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO