Šneková turbína pro MVE

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je rešerše malých vodních elektráren, návrh hlavních konstrukčních rozměrů šnekové turbíny pro malou vodní elektrárnu a následné zhodnocení ekonomiky její výroby. Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část práce se zabývá obecnými informacemi o malých vodních elektrárnách. Ve druhé části je podrobně představena šneková turbína a její příslušenství. Ve třetí části je šneková turbína navržena pro konkrétní lokalitu. Čtvrtá část porovnává jednotlivé možnosti výroby šnekové turbíny.
The aim of this work is the research of small hydro power plants, design of main structural dimensions of screw turbines for small hydroelectric power plant and the subsequent evaluation of the economics of production. The thesis is divided into four main parts. The first part deals with general information about small hydropower plants. In the second part the screw turbine and its accessories are introduced in details. In the third part the screw turbine is designed for a specific location. The fourth section compares the possibilities of manufacturing hydrodynamic screw.
Description
Citation
SKLENÁŘ, V. Šneková turbína pro MVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO