Optimalizace logistických procesů výroby testovacích stolic v podniku AVL Moravia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem studie je racionalizovat uspořádání výroby a způsoby manipulace v podniku AVL Moravia s.r.o. na základě analýzy intenzity materiálového toku. Ze získaných poznatků je navrženo nové uspořádání výroby a ekonomické zhodnocení návrhu
The main goal of a study is to rationalize organization of production and material handling in company AVL Moravia s.r.o. via material flow intensity analysis. Analysis results in suggesting new organization of production and economical rating of the suggestion.
Description
Citation
VÁŇA, V. Optimalizace logistických procesů výroby testovacích stolic v podniku AVL Moravia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Opatření pro zvýšení produktivity výroby. 2) Hnací systém spalovacího motoru. 3) Co znamená pojem logistika? 4) Paretovo pravidlo. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO