Technologické podmínky aplikace supertvrdých řezných materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci supertvrdých řezných materiálů, kam patří polykrystalický diamant a kubický nitrid boru. Jsou zde řešeny oblasti použití supertvrdých řezných materiálů, nejvhodnější řezné podmínky, technologicko – ekonomický pohled a dosahované parametry při obrábění (drsnost, geometrická tolerance). Cílem práce je definovat za jakých podmínek je výhodné použít supertvrdé řezné materiály a jaké jsou dosažené parametry.
Diploma thesis is intended on the aplication of superhard cutting material which contain polycrystalline diamond and cubic nitro nitride boron. There are solved area of using superhard cutting materials, optimal cutting conditions, technilgic – economic view and reached parameters during cutting (roughness, geometric tolerance). The aim of this is to define what are an achieved parameters
Description
Citation
JELÍNEK, A. Technologické podmínky aplikace supertvrdých řezných materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 1. Jaká struktura je stabilnější, diamant nebo grafit? 2. Technicko-ekonomické zhodnocení, bylo provedeno? 3. Co víte o parametrech Rm, Re? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO