Vliv připravovaného ICAO Annex 19 na letecké provozovatele v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce analyzuje problematiku bezpečnosti v civilním letectví se zaměřením především na její řízení. V práci je rozebrán a řešen nově připravovaný dokument Annex 19 a jeho možná česká verze L19. Nový dokument je posouzen i z hlediska vlivu na dosavadní předpisy. Součástí diplomové práce je posouzení dopadu připravovaného dokumentu na zainteresované organizace a navržení možného postupu při jeho implementaci.
This thesis analyzes the issue of safety in civil aviation, focusing primarily on its management. In the work is discussed and solved recently prepared document Annex 19 and its Czech version L19. The new document is evaluated in terms of the impact on existing regulations, too. The thesis explores the impact of that the preparing document to interested organizations and proposes possible procedure in its implementation.
Description
Citation
MOKOŠ, M. Vliv připravovaného ICAO Annex 19 na letecké provozovatele v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Letecký provoz
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) Ing. Josef Rada (člen) Ing. Miroslav Smola (člen) prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO