Optimalizace zkušebního pracoviště pro konečnou kontrolu sporáku na výrobní lince

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem diplomové práce je analýza tří kontrolních pracovišť pro konečnou kontrolu sporáku a zjištění, které pracoviště bude vhodné optimalizovat. V práci je uveden návod k obsluze zkušebního zařízení a zkušební předpisy spotřebičů, které jsou na výrobní lince kontrolovány. Na základě naměřených dat ve firmě MORA byla vypracovaná analýza časů prováděných operací, ze které vznikla myšlenka snížit počet poloh u elektrických sporáků a zaručit stejnou spolehlivost zkoušení. Bylo provedeno přeměření dat a porovnání výsledků.
The subject of this thesis is focused on analysis of three test workplaces for final inspetion of a stove and determination of a workplace most appropriate for optimization. The thesis includes operating instructions of test equipment and test regulations of appliances that are tested on the production line. The analysis of the operation times was based on data measured in the MORA company and led to an idea of reducing the number of electric stoves positions and guaranteeing the same reliability of testing. The re-measurement of data and the comparison of results has been carried out.
Description
Citation
NÁBĚLKOVÁ, I. Optimalizace zkušebního pracoviště pro konečnou kontrolu sporáku na výrobní lince [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Zdůvodněte vámi navrřené ekonomické zhodnocení navržených variant. 2. Přibližte vámi navržené porovnání celkových časů plznových sporáků před a po změně. 3. Píšete, že naměřený odpor nesmí být větší než 0,1 , co když bude roven 1? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO