Analýza designu,inserce a vytrhávacích sil u vybraných druhů ortopedických implantátů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo na základě literární rešerše a zrpacování naměřených dat, prokázat vazbu mezi inserční a vytrhávací prací chirurgických implantátu. Práce se zabývá korelací mezi geometrií šroubu, inserčním momentem pro jeho zavádění a vytrhávací silou. Z výsledků vyplývá, že hledaná korelace existuje.
Target of this bachelor work is, on the basis of search and analysis of information, to prove a relation between insertion and pull-out work of surgical implants. The work deals with selected screw designs, insertion moment and and correlation between the pull-out work and insertion work. In conclusions we can say that the correlation exists.
Description
Citation
RYŠAVÁ, Z. Analýza designu,inserce a vytrhávacích sil u vybraných druhů ortopedických implantátů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Ověřilo praktické ověření vaši počáteční hypotézu? Co je to PPMH? Proč je důležité zjistit korelaci mezi metodou inserční a vytrhávací? Jak si vysvětlujete rozptyl hodnot u stejných šroubů jedné skupiny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO