Výroba unášecího čepu objemovým tvářením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby unášecího čepu z korozivzdorné chromové oceli 17 021.3. Na základě studie poznatků o objemovém tváření za studena z dostupné literatury, byly navrženy dvě varianty technologického postupu výroby. Navržené výrobní varianty se skládají ze čtyř tvářecích operací kombinující pěchování a protlačování. U zvolené varianty byly provedeny technologické a pevnostní výpočty pro jednotlivé operace. Pro navrženou technologii byl zvolen postupový tvářecí automat TPZK 25 firmy ŠMERAL Brno.
This thesis deals with a proposal of a technology for manufacturing a carrier pin made of corrosion resistant chrome steel 17 021.3. Having studied the information about cold bulk-metal forming in the available literature, I have suggested two variants of manufacturing processes. The suggested manufacturing variants consist of four forming operations which combine upsetting and extrusion. As far as the chosen variant is concerned, there have been made technological and strength calculations for the individual operations. As regards the designed technology, I have opted for the automatic multistation forming machine TPZK 25, produced by the company ŠMERAL Brno.
Description
Citation
VEČEŘA, J. Výroba unášecího čepu objemovým tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Diplomant seznámil komisi s výsledky diplomové práce. Diplomant odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise týkající se DP: 1. Které napětí při protlačování je nejnebezpečnější? 2. Jaké jsou správné rozměry polotovaru? 3. Jak je vyřešena otázka mazání?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO