Metodika pro kalibraci objemu nádob a nádrží

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o návrhu metrologického postupu kalibrace objemu nádob a nádrží pomocí objemové metody. Jsou zde analyzovány stávající předpisy a posuzovány vlivy na výpočet nejistot měření. Stěžejní částí práce je odvození výpočtů nejistot a popis tvorby samotného metrologického postupu, který je přílohou.
This diplomathesis work is dealing with a concept of volumetric calibration of vessels using the volumetric method. The analysis considers current regulations together with influence of uncertainties in measurements. The principal part of the thesis is analysis of metrological uncertainties resulting from application of various volumetric methods during the calibration process. A practical outcome from this research is development of metrological process for calibration of vessels that could be used by the accredited laboratories.
Description
Citation
VRÁTIL, Š. Metodika pro kalibraci objemu nádob a nádrží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen) Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO