Identifikace a hodnocení chyb na výrobní lince a jejich prevence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá identifikací a hodnocením chyb na výrobní lince a jejich prevencí. K tomuto účelu byla vybrána metoda FMEA. Teoretická část obsahuje popis druhů FMEA a jejich aplikaci. V následující části byl proveden popis a analýza současného stavu výrobního procesu daného produktu ve společnosti NORMA Czech, s.r.o. Veškeré důležité informace byly zaznamenány do formulářů FMEA a nakonec byla navržena opatření pro nejkritičtější poruchy.
Master´s thesis deals with the identification and evaluation of mistakes on the production line and their prevention. For the purpose I chose FMEA method. Theoretical part contains description of kinds of FMEA and their application. In the following part description and analysis of current state of production process of the product at NORMA Czech, s.r.o. was made. All important information were recorded to FMEA forms and finally measures for the most critical failures were designed.
Description
Citation
LOPATA, Z. Identifikace a hodnocení chyb na výrobní lince a jejich prevence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Metrologie a řízení jakosti
Comittee
prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (člen) doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rajlich (člen) Ing. Anna Krásová (člen) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO