Detekce komplexu QRS s využitím transformace svodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je seznámení se s metodami detekce komplexu QRS a jednu zvolenou metodu detekce realizovat prostřednictvím programovacího jazyku Matlab. Detektor je dále otestován na databázi CSE a výsledky jsou srovnány s jinými metodami. Poslední část této práce se zabývá metodami transformace svodů mezi různými svodovými systémy.
The aim of this bachelor thesis is to become familiar with methods of detection of the QRS complex and the one chosen detection method realize by the Matlab. The detection of QRS is tested on a CSE database and the results are compared with other methods. The last part of this thesis is concerned with transformation leads methods between different lead systems.
Description
Citation
GROSSMANN, D. Detekce komplexu QRS s využitím transformace svodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Veronika Bulková, Ph.D., MHA. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO