Sudoku - algoritmizace řešení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci se nachází přehled lidmi použitelných technik pro řešení logické hry Sudoku. Jednotlivé algoritmy zde byly teoreticky popsány na reálných zadáních a na tomto základě byly implementovány do vhodného grafického rozhraní navrženého v prostředí Matlab s možností načítání zadání pomocí webkamery.
In this paper, we present an overview of techniques that can be used by people to solve a Sudoku Puzzle. The individual algorithms were theoretically described using real tasks and were implemented on this basis to appropriate graphical user interface in Matlab with the possibility of webcam task loading.
Description
Citation
BUCHTA, M. Sudoku - algoritmizace řešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO