Porovnání vhodnosti způsobu vyjádření variability srdečního rytmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na studii variability srdečního rytmu (VFS) a popisu způsobů jejího vyjádření. Cílem práce je realizace generátoru IPFM a metod vyjádření VFS, zadané v pokynech pro vypracování práce. Generátor IPFM simuluje srdeční tep, který je pomocí vypracovaných metod analyzován a zpracováván. Jednotlivé metody jsou nakonec navzájem porovnány k posouzení efektivnosti znázornění VFS.
The thesis is focused on the study of heart rate variability (HRV) and description of its modes of expression. Aim of this work is the realization of the generator IPFM and methods of expression HRV specifik in the guidelines for the preparation work. IPFM generátor simulates a heartbeat, which is produced using methods analyzed and processed. Individual methods are ultimatem mutually compared to assess the effectiveness of the representation of HRV.
Description
Citation
HRÁČEK, R. Porovnání vhodnosti způsobu vyjádření variability srdečního rytmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Veronika Bulková, Ph.D., MHA. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO