Aplikace CAD/CAM softwaru FeatureCAM při obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce obsahuje vypracovaný postup výroby části kokily pro gravitační lití pístů s využitím softwaru FeatureCAM. Zabývá se výběrem vhodného strojního a nástrojového vybavení, určením řezných podmínek a řešením výběru optimálních strategií obrábění v softwaru FeatureCAM. Celý proces obrábění je ověřen grafickou simulací a je doplněn výkresovou dokumentací součásti.
The diploma thesis contains the manufacturing process of ingot mold part for pistons manufactured by gravity casting using FeatureCAM software. It deals with the selection of appropriate machinery and tooling, determining the cutting conditions and the solution selection of optimal machining strategies in FeatureCAM software. The whole machining process is verified by graphic simulation and is completed with drawing documentation of component.
Description
Citation
FOLTÁN, P. Aplikace CAD/CAM softwaru FeatureCAM při obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 1. Přibližte blíže navrhnutý CAD/CAM software FeatureCAM a z jakého důvodu byl zvolen právě tento software? 2. Říkáte, že jste nakláněl nástroj při obrábění, jak? 3. Co je to doteková forma V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO