Studie obalového hospodářství v podnikatelských subjektech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje studii a analýze současného obalového hospodářství ve sklářské firmě KAVALIERGLASS, a. s. v Sázavě. Práci tvoří tři části, přičemž první část se zaobírá teoretickými poznatky z oblasti logistiky, zásob a obalového hospodářství. Druhá část analyzuje současné obalové hospodářství a ABC analýzu dodavatelů a obalů. Třetí část se věnuje návrhu takového řešení, které zajistí efektivnější kooperaci s dodavateli obalů v obalovém hospodářství, za předpokladu splnění jakosti a nákladů.
This Thesis deals with the study and analysis of the packaging management in KAVALIERGLASS, a.s. – a glass company in Sázava, The Czech Republic. The Thesis consists of three parts. The first part deals with theoretical background of logistics, inventory and packaging management. The second part analyzes the current packaging management and the ABC analysis of the suppliers and packaging. The third part suggests such a solution that ensures a more effective cooperation with the suppliers of packaging in the packaging business, providing meeting quality and cost.
Description
Citation
AL SHARUA, A. Studie obalového hospodářství v podnikatelských subjektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jan Roubal (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky oponenta diplomové práce: ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Jan Roubal - Byl v práci řešen vztah obalové techniky k výrobnímu procesu? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. - Můžete uvést příklady typů obalů, které patří do jednotlivých kategorií A, B, C? Do které kategorie patří obaly navržené přímo pro zákazníka? ODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO