Výroba kotevního prvku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia řeší návrh technologie výroby kotevního prvku. Součást je vyráběna z korozivzdorného ocelového plechu 17 240 o tloušťce 0,7 mm ve formě svitku. Výrobní série je stanovena na 500 000 ks za rok. Na základě literární studie byla zvolena optimální výrobní technologie stříhání a ohýbání. Pro tyto technologie byly provedeny technologické a konstrukční výpočty, pomocí kterých byl navržen sdružený postupový nástroj. Podle potřebné velikosti celkové tvářecí síly byl zvolen výstředníkový lis LEXN 100 C , který dosahuje jmenovité síly 1000 kN.
The project which was work out in bachelor thesis is setting up a production for an wall clamp. Component is made from corrosion resistant steel plate 17 240 thickness 0,7 mm in form of roll. Produce´s series is determined in 500 000 pieces/ year. Based on the literature study was chosen optimal production technology of cutting and bending. Technological and structural computation were accomplished for these technologies, owing to them was projected combined follow-on tool. Eccentric press LEXN 100 C, which reaches expressed force, was chosen by needful size of total forming force 1000 kN.
Description
Citation
KOUREK, L. Výroba kotevního prvku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpověděl na otázky: 1. Čím je možno nahradit součinitel plnosti diagramu „lambda“ ve výpočtu střižné práce? 2. Proč je ponechán můstek na pásu až do posledního kroku stříhání? 3. Jaké typy řízení můžete použít při výrobě součástky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO