Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce byla vytvořena jako podpora pro výuku předmětu Programovatelné automaty na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Cílem práce je seznámit se s programovatelným automatem Siemens Simatic S7-1200, HMI panelem Siemens Simatic KTP400 Basic color, vývojovým prostředím TIA Portal v11 a modely soustav EDU-mod. Poté pro tyto modely navrhnout a realizovat vzorové úlohy a ověřit funkčnost pomoc PLC.
This bachelor's thesis was created as a support for Programmable Logic Controllers course at the Institute of Automation and Computer Science of the Faculty of Mechanical Engineering at Brno University of Technology. The aim of this work is to get acquainted whit programmable logic controller Siemens Simatic S7-1200, HMI panel Siemens Simatic KTP400 Basic color, development environment TIA Portal v11 and EDU-mod models. Subsequently, for these models to design and implement sample task and verify their functionality using a PLC.
Description
Citation
KROUPA, J. Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO