Detekce komorových extrasystol

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Komorové extrasystoly jsou patologické změny signálu EKG. Detekce komorových extrasystol na dvanáctisvodovém EKG byla vytvořena v prostředí matlab. Práce obsahuje dva algoritmy. První algoritmus je založen na porovnávání šířky QRS komplexů. Druhý algoritmus detekuje maximální a minimální hodnoty signálu v oblasti QRS komplexů. Hledáme shodu těchto dvou algoritmů a poté při výskytu možných komorových extrasystol v minimálně sedmi z dvanácvi svodů, označíme tyto polohy za komorové extrasystoly.
Ventricular extrasystoles are pathological changes in the ECG signal. Detection of ventricular extrasystoles on 12leads ECG was created in MATLAB. My work contains two algorithms. The first of these algorithms is based on comparision wides of QRS komplexes. The second algorithm matchs maximum and minimum evaluations of QRS komplexes. We look for agreements beetween these two algorithms and finally if we find these agreenments in seven leads at least we will suppose presence of ventricular extrasystoles.
Description
Citation
SVÁNOVSKÁ, Z. Detekce komorových extrasystol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) MUDr. Kateřina Fialová (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO