Kritická analýza investování do bytů z pohledu fyzických osob v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou rezidenčního trhu se zaměřením na byty, jeho současným stavem a zejména problematikou zhodnocení investice do koupě bytu s jeho následným pronájmem. Na základě statistických metod a ekonomických ukazatelů s využitím poznatků z kritické analýzy dosavadního vývoje budou provedeny odhady míry výnosnosti a rizika investice do koupě a pronájmu bytů. Ekonomickými ukazateli pro posouzení výhodnosti investice jsou čistá současná hodnota při zvolené diskontní sazbě a vnitřní výnosové procento.
The thesis deals with analysis of the residential market with a focus on housing, the current situation and in particular the issue of return on investment to purchase an apartment with his subsequent hiring. On the basis of statistical methods and economic indicators using the findings from a critical analysis of current developments will be made and estimates of rate of return of investment risk in buying and renting apartments. Economic indicators for assessing the profitability of investment are the net present value at the selected discount rate and internal rate of return.
Description
Citation
ČERNÝ, J. Kritická analýza investování do bytů z pohledu fyzických osob v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2011-11-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO