Studie zavedení inovovaného výrobku do produkčního procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá problematikou výroby a konkurenceschopnosti společnosti ZVVZ a.s. na poli radiálních ventilátorů. Srovnává současný a inovovaný typ ventilátoru z pohledu technologie výroby a nákladů na výrobu. Vychází z technologické dokumentace a prognózy poptávky na trzích. Sestavuje podmínky pro možný vstup inovovaného radiálního ventilátoru do produkčního procesu.
This student thesis deals with a problem of manufacturing and competition ability of the joint stock company ZVVZ in the range of its manufacturing program - radial fans. The thesis compares the present and the innovated type of small radial fans from the view of manufacturing technology and manufacturing costs. The study comes out the technological documentation and demand forecast of future market. Finally the thesis summaries conditions which are necessary for the successful entrance of the innovated type of radial fans into the manufacturing process.
Description
Citation
MOLÍK, T. Studie zavedení inovovaného výrobku do produkčního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (člen) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO