Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá základním principem frekvenčního měniče a jeho konstrukcí. V další části práce jsou rozebrány základní vlastnosti a parametry použitého vybavení. Hlavní částí je zkoumání dynamických vlastností asynchronního elektromotoru řízeného frekvenčním měničem pomocí prostředí STARTER. Výsledky jednotlivých experimentů jsou porovnány a analyzovány.
My diploma thesis deals with the basic principle of the frequency inverter and his construnction. In the next section are analyze the basic properties and characteristics of the using equipment. The main part of this thesis is to investigate the dynamic properties of asynchronous electric motor controlled by a frequency inverter using STARTER. The results of experiments are compared and analyzed.
Description
Citation
ROZKOŠNÝ, M. Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) prof. Ing. Radim Farana, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO