Snížení výrobního taktu na montážní lince

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomový projekt se zabývá řešením snížení výrobního taktu na montážní lince čerpadel v konkrétním podniku. První část práce představuje společnost, její historii, produkty a vybrané ekonomické ukazatele. Následuje teoretický rozbor druhů montážních linek, jejich charakteristik a metod pro stanovení normy spotřeby času. Praktická část analyzuje časové hospodářství na konkrétní montážní lince. Výsledky analýzy, na jejímž základě jsou navrženy tři metody pro snížení výrobního taktu linky, jsou prezentovány v přehledných tabulkách a grafech. Závěrečná část obsahuje technicko-ekonomické hodnocení návrhů zlepšení pomocí klíčových ukazatelů.
The master’s thesis deals with the reduction of the production cycle at the assembly line of pumps in a particular company. The first part of the thesis is dedicated to introducing the company's history, products, and selected economic indicators. The following part is a theoretical analysis of types of assembly lines, their characteristics and methods for determining the consumption standards of time. The practical part analyzes time efficiency of a specific assembly line. The results of the analysis are presented in table and graphs based on three proposals that are designed to reduce the production cycle. The final part provides techno-economic overview and valuation of improvements designed according to the key indicators presented in the thesis.
Description
Citation
BROŽEK, M. Snížení výrobního taktu na montážní lince [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) prof. Ing. Libor Beneš, Dr. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Vysvětlete princip a výhody montáže metodou „Just in Time“ (str. 10). Definujte pojem „lean manažer“ a „lean specialista“ (str. 10). Vysvětlete pojem „chronometráž pomoci stopek“ (str. 47). Jaké metody jsou ve společnosti Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava využívány pro snížení únavy a monotonie při práci v montáži? Jak je definována operace? Jak je řešena kontrolní operace, když se sníží takt linky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO