Návrh systému pro správu klientů společnosti Tandem CRC CZ, s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh systému pro správu vztahu se zákázníky pro společnost Tandem CRC CZ s.r.o. Analyzuje konkrétní potřeby společnosti a na základě jejich požadavků je vytvořen návrh systému.
This bachelor thesis focuses on design of system for managing clients of Tandem CRC CZ company. It analyzes specific requirements of the company and according to them proposes design of system
Description
Citation
DLOUHÝ, O. Návrh systému pro správu klientů společnosti Tandem CRC CZ, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Ing. Doskočil - Jaké jsou přínosy Vašich návrhů? - odpovězeno Ing. Dydowicz - Zabýval jste se otýzkou nákladů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO