Návrh aplikace pro podporu výkaznictví společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Toto diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro automatické vytváření požadovaných výkazů. V teoretické části jsou vysvětleny principy programování, programovací jazyk VBA, reporting a plánování. Praktická část popisuje vývoj aplikace a její využití.
This master´s thesis deals with automation creating of reports. The theoretical part explains principle of programming, VBA, reporting and planning. The practical part is focused on development of application and her possible uses.
Description
Citation
ZACHOVALOVÁ, P. Návrh aplikace pro podporu výkaznictví společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. PaedDr. Dalibor Martíšek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-07
Defence
Otázky vedoucího práce - Odpovězeno Otázky oponenta práce - Odpovězeno doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA - Přínos navrhovaného řešení, užitečnost nového řešení - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO