Městská knihovna, Lausanne

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Tématem diplomové práce je návrh nové Městské knihovny v Lausanne v území platformy Sévelin. Práce navazuje na před diplomní projekt, v němž byl řešen totožný stavební program na dvou různých parcelách. Jedna z nich - parcela na platformě Sévelin - se stala předmětem hlubšího návrhu. Kromě samotné budovy knihovny jsem se zabýval jejím širším okolím a návrhem zastávky nadzemní dráhy. Ta je hmotově s knihovnou spojena v jeden celek a vytváří tak nové provozní, prostorové a vizuální vztahy.
Main task of my diploma thesis is to create a project for the new Municipal library in Lausanne. In the previous term we worked on two projects with the same function situated on two different places. One of them – site on platform Sévelin - became the base for a new more detailed proposal. My project is focused not only on the building of the Library, but also broader surroundings and new metro station, which creates together with the library one volume with new spatial and visual relations.
Description
Citation
MARKOV, D. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) doc. Ing. arch. Jan Jehlík (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2013-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO