Analýza vlivu materiálu a technologických parametrů na proces lisování těsnicího kroužku a jejich optimalizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tento projekt řeší problematiku lisování hřídelového těsnicího kroužku do příruby. Vliv změny materiálu příruby na statickou netěsnost mezi přírubou a těsnicím kroužkem při zachovaných procesních parametrech. Návrh optimálního použití procesních kapalin za účelem eliminace netěsností.
This project addresses the issue of pressing sealing shaft ring in the flange. Effect of flange material changes to static leakage between the flange and the sealing ring, the surviving process parameters. An optimal use of process fluids to eliminate leaks.
Description
Citation
MUNDUCH, O. Analýza vlivu materiálu a technologických parametrů na proces lisování těsnicího kroužku a jejich optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. - Čím je práce utajená? - Co chápete pojmem optimalizace? Co by muselo být splněno pro optimalizaci? - Jednalo se v případě DP o kolektivní práci? - Rozdílu mezi plnou a zkrácenou verzí DP... - Co je to HTM a DTM? - Značení drsností... - Statistická interpretace uváděných výsledků. - Jaký je vztah mezi Rz a Ra? Na čem byla drsnost měřena? - Proč je u Rz stanovena i dolní hranice?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO