Komprese obrazu v interaktivních aplikacích digitálního televizního vysílání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V interaktivních aplikacích digitálního televizního vysílání se v hojné míře používají komprimované obrazy. V doktorské práci jsou prezentovány nové metody zefektivnění jejich přenosu v sítích digitálního televizního vysílání. Byly navrženy metody na principu adaptivní prostorové filtrace pro zlepšení vizuálního vjemu komprimovaných obrazů. Nová metoda optimalizace spočívá v aplikaci těchto metod na více komprimované (tedy datově menší) obrazy a zlepšení jejich vizuální kvality až v aplikaci. Dále byly analyzovány nové metody komprese JPEG2000 a H.264 pro kompresi obrazů. V práci je rovněž prezentována nová původní kombinovaná metoda komprese obrazů určených pro standardní a vysoké prostorové televizní rozlišení.
Compressed images are used very frequently in interactive applications in digital video broadcasting. New methods increasing efficiency of the image transmission in digital video broadcasting networks are proposed. Adaptive spatial filtering methods have been proposed for enhancement of the visual perception of the compressed images. New optimalization method is based on application of the filtering algorithms on more compressed images (data size are reduced). Visual quality enhancement is processed in interactive application. Further, new compression methods JPEG2000 and H.264 for image compression have been analysed. Novel compound image compression method for standard and high spatial television resolution is proposed in the thesis.
Description
Citation
BODEČEK, K. Komprese obrazu v interaktivních aplikacích digitálního televizního vysílání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc. (člen) Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. (člen) Doc. Dr. Ing. Miloš Oravec (člen) Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D. - oponent (člen) Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. - oponent (člen) prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-01-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO