Průzkum a inovace procesu ohybu trubky při výrobě opěrky hlavy (headrest rod)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Jedná se o rozbor vlivu procesních parametrů, materiálového faktoru a silového působení nástrojů na dodržení mezních tolerancí tvaru zadaného dílce při ohybu trubky pomocí nabalování. Jejich vyhodnocení pomocí statistiky a z toho vyplývající doporučení pro optimalizaci výrobního procesu.
The work deals with the analysis of the influence of process parameters, material factor and tools power effect to compliance with the limit shape tolerances of specified parts of bending tubes by method of wrapping. Their evaluation using statistics and the resulting recommendations for process optimization.
Description
Citation
BARCUCH, J. Průzkum a inovace procesu ohybu trubky při výrobě opěrky hlavy (headrest rod) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Má zkoumaný dílec nějaké oficiální značení? Název „Tvarově složitější opěrka hlavy č. 2“ je poněkud neprofesionální. Čím si vysvětlujete malý rozdíl mezí kluzu a mezí pevnosti u použitého materiálu? Dokázal byste charakterizovat tento materiál z hlediska jeho vlastnosti a využití? Je opravdu vhodný pro výrobu opěrek hlavy? Odkud je vzata hodnota (epsilon)maxP =0,13? Kolik činí hodnota epsilon A, pokud se uvažuje zploštění uvedené v tab. 3.7 na str. 36? Práce je především zaměřena na kontrolu rozteče ve sledovaných bodech daného dílce. V práci ale není uvedeno, kolik činí úhel odpružení ramene po odtížení. Dokázal byste její hodnotu stanovit? Kolik činí a jak se toto odpružení konstrukčně eliminuje? Jak se zajišťuje kontrola kladek? Hodnocení způsobilosti k výrobnímu procesu, jak se postupuje a jak je možné výrobu ovlivňovat.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO