Dvousouřadnicový NC stůl pro frézovací centra s hydraulickým upínačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá teoretickým návrhem NC rotačně sklopného stolu pro frézovací centrum Kovosvit MAS - MCV 754 QUICK. V úvodu je provedena rešerše v oblasti rotačně sklopných stolů, paletizace a rotačních přívodů energií. Konstrukční část je z počátku zaměřena na analýzu zatížení stolu, poté následuje samotný návrh pohonů, ložisek a rámu stroje. Jako pohon os byly zvoleny prstencové motory. V práci je provedeno konstrukční řešení přívodu tlakového vzduchu do středu upínací desky pomocí rotačního přívodu. Dále byla řešena problematika přívodu energií do naklápěcí osy pomocí energetického řetězu. V dalším je vyhotoven návrh řešení výměny technologických palet pomocí Zero-point systému. V závěru je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
This thesis deals with theoretical design of NC rotary tilting table for Kovosvit MAS milling machine MCV 754 - QUICK. In the beginning of this paper is made a research with focus to rotary tilting tables, paletizing technologies and rotary suppliers of energy. The main part concerns with loading analysis of rotary tilting table, proposal of motion drives, bearings and the frame of desired machine. For motion drive of each axis is chosen torque motor. Constructional solution of pressed air supply to the middle boring of face plate is realized by a rotary union. The next point of solution is arrangement of moving supply electrical and pneumatic energy to the frame of tilting axis. The last part is concerned to proposal of realizing of changing tchnological pallets by the Zero-point systems. In the end the economical analysis is made.
Description
Citation
NEŠPOR, V. Dvousouřadnicový NC stůl pro frézovací centra s hydraulickým upínačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen) Ing. Radek Král, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO