Útoky na kryptografické moduly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Konvenční způsob kryptoanalýzy je založen na studiu slabin kryptografických algoritmů. Model útoku klasickou kryptoanalýzou zahrnuje pouze matematický popis použitých kryptografických algoritmů. Tento model je bez vazeb na fyzickou implementaci modelu a bez vazeb na reálné provozní podmínky. V současnosti používané kryptografické algoritmy jsou při použití dostatečně dlouhých šifrovacích klíčů v podstatě neprolomitelné a konvenční kryptoanalýza je neefektivní. Nový způsob kryptoanalýzy přináší využití postranních kanálů. Model útoku za použití postranních kanálů je rozšířen o fyzické projevy modulu během průběhu kryptografických operací. Tato disertační práce obsahuje popis kryptografických modulů a zkoumá vliv postranních kanálů na bezpečnost těchto modulů.
The conventional way of cryptanalysis is based on the cryptographic algorithms weak points examine. The attack model of conventional cryptanalysis covers mathematical description of the cryptographic algorithm used. This model is not with the relation to the physical model implementation and the real environment. Cryptographic algorithms currently used in the combination with strong cipher keys are almost unbreakable and the conventional cryptanalysis is ineffective. The new way of cryptanalysis employs the side channels. The model of cryptanalysis using side channels is enhanced with physical revelation of module performing the cryptographic operations. This dissertation thesis deals with cryptographic module description and studies influence of side channels to the security of this module.
Description
Citation
DANĚČEK, P. Útoky na kryptografické moduly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc. - oponent (člen) Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. (člen) Doc. Dr. Ing. Miloš Oravec (člen) Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. (člen) prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (člen) Ing. Petr Hujka, Ph.D. - oponent (člen)
Date of acceptance
2008-01-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO