Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato disertační práce je zaměřena na zkoumání vlivu rušení v síti UMTS na chybovost a odstup signálu od šumu nebo od rušení. Jsou zde popsány modely vycházející ze specifikací fyzické vrstvy systému UMTS, které simulují přenos a zpracování signálu. Cílem simulací je analyzovat různé typy rušení a stanovit možnosti snížení tohoto rušení.
This dissertation thesis is focused to interference investigation in UMTS network and interference influence to error ratio and signal to noise or interference ratio. There are presented models based on UMTS physical layer specifications that simulate signal transmission and processing. The aim of simulations is to analyze different types of interference and to appoint the possibilities of this interference decrease.
Description
Citation
RŮŽIČKA, Z. Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) prof. Ing. Andrej Lúč, CSc. (člen) Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. - oponent (člen) Doc. Ing. Vladimír Wieser, Ph.D. - oponent (člen) prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. (člen) prof. Ing. Dušan Levický, CSc. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-01-07
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO