Řízení bezpečnosti a kontrolní aktivity použité v firemním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce bylo popsat řízení bezpečnosti a kontrolní mechanizmy, které jsou používané v korporátním prostředí. Práce se zabývá teoretickým popisem standardů používaných pro aplikační bezpečnost, dále popisuje nástroje určené pro získavání informací o firemním prostředí, které mohou být použity pro odhalovaní bezpečnostních zranitelností, nebo pro jejich odstranění. Také popisuje procesy, kterými se mají společnosti řídit, aby byla minimalizována možnost dopadu na produkci a rovněž zaručena trvalá bezpečnost prostředí. Uvedené jsou i kontroly dosažených výsledků při použití nových technologií a jejich finanční i časové výhody.
The goal of this thesis is to describe the security control and remediation activities which are used in corporate environment. The thesis deals with the theoretical insight into the standards used for application security, describes tools used for gathering of information about enterprise environment, which might be used to reveal sefety vulnerabilities or for their remediation. Processes, which should be followed by companies to minimize the impact on production and to ensure the environment safety, are described as well. Mentioned is also the verification of gathered data gained by new technical approaches and their financial and time-related benefits.
Description
Citation
ZÁPOTOČNÝ, M. Řízení bezpečnosti a kontrolní aktivity použité v firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2013-06-07
Defence
Otázky oponenta práce odpovězeno 1. Ing. Konečná: Jakým způsobem se zvýší mzdové náklady, budeou potřeba obsadit nové pracovní pozice? odpovězeno 2. Ing. Sedlák: Jak bude řešena serverová politika? odpovězeno 3. prof. Rejnuš: Jak dlouho bude trvat implementace projektu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO