Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá asynchronními motory všeobecně. Práce pojednává o typech a rozdělení jednotlivých motorů, rozdílech trojfázových strojů od strojů jednofázových a o jejich účinnosti. V jedné z kapitol je popsán konkrétní typ motoru se všemi parametry od výrobce. Tento motor je kompletně analyzován a je na něm provedeno měření. Dále se práce zabývá rozdělením, výpočtem ztrát a následnými možnostmi zvyšování účinnosti asynchronního motoru. V poslední kapitole je proveden návrh jednofázového motoru, vycházejícího z vyráběného motoru.
This master´s thesis treats of all asynchronous motor. The project is about type and distribution motors, about differences between three-phase and single-phase machines and efficiency. In one of the chapters describes a particular type of engine with all the parametersfrom the manufacturer. This engine is completely analyzed and it is measured in detail. Then the project deals with the division, the calculation of losses and subsequent possibilities to increase the efficiency of induction motor. In the last chapter is calculation of single-phase motors, based on the engine produced.
Description
Citation
KUDA, R. Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-07
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci na téma "Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu". V průběhu obhajoby student popsal měření provedené na jednofázovém asynchronním motoru, možnostmi zlepšení účinností u tohoto typu motoru a vlastní návrh motoru. Student na závěr uspokojivě odpověděl na všechny otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO