LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem práce je urbanistický a architektonický návrh objektu na brněnské Okružní třídě, na východním nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové. Navržený objekt hmotově navazuje na přiléhající štíty a reaguje na Třídu Kpt. Jaroše ustoupením hmoty a vytvořením veřejného předprostoru. Ze severní strany se vstupuje do centrálního foyeru, který je obsluhován recepcí sloužící zároveň jako bar přilehlé kavárny. Dále se zde nachází galerie pro krátkodobé výstavy apod. 2. - 5. NP obsahuje ateliéry a dílny, hala uprostřed je společenským a výstavním prostorem určeným pro setkávání a komunikaci lidí uživatelů objektu, pro vystavování jejich děl a diskuzi nad nimi. Ve 4. NP se nachází převýšená velká galerie.
Subject of project is urban and architectural design of object on Circuit in Brno, at eastern corner of the intersection of the Koliště street and Milady Horákové street. Designed building follows existing structures and reacts on Kpt. Jaroše street. The mass is cut out which creates public space in front of building. Entrance from north leads visitors into central foyer with reception and bar. There is also temporary exhibitions gallery. 2nd to 5th floor is designed for creative workshops, studios and ateliers. Central hall is social and exhibitional place to discuss and communicate and for exhibiton of artworks. In the last floor is elevated space containing great gallery.
Description
Citation
JANOUŠEK, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2013-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO