Založení internetového startupu v mezinárodním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá online startup projektem Tigeroy.ru, který jsem založil v roce 2012 s cílem usnadnit a zpopularizovat alternativní vzdělávání v reálném životě na ruském trhu. Tým, který stojí za projektem, má za sebou krátký vývoj aplikace a nyní stojí před otázkou, jak s projektem nadále naložit. V práci se zabývám samotným návrhu produktu od počáteční myšlenky až po současný stav. Analyzuji veškeré chyby, které jsme se jako tým při práci na tomto projektu dopustili a navrhuji opatření a plán, kterým postupovat, aby projekt mohl fungovat a dále se rozvíjet. Výsledkem práce je také návrh podnikatelského plánu, který je vypracován za účelem informovat potenciálního investora o projektu.
This master thesis deals with an online startup project Tigeroy.ru, which I founded from a reason to make alternative education in real life more popular and easier to find on Russian market during 2012. The team behind the project has already spent some time with development of the application and it is now faced up to a question what to do with the startup. In the thesis, I focus on the product development from the initial idea to the current situation. I analyse all the mistakes which we have made until now and offer further steps and a plan how to continue in developing the project in future. As the result of the thesis, there is also a proposal of a business plan which is created for the purpose of informing a potential investor about the project.
Description
Citation
KOMENDA, Z. Založení internetového startupu v mezinárodním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-05
Defence
Ot. oponenta - odpovězeno 1) RNDr. Chvátalová: Proč jste psal práci v AJ? - odpovězeno 2) doc. Kašparovská: Propagace projektu - sdělení. Kde vznikl nápad na sturt-up? - odpovězeno 3) Ing. Koleňák: Co generuje v tomto projektu zisk? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO