Přenosný pásový dopravník kameniva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout přenosný pásový dopravník kameniva dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení přepravních strojů a zařízení, dále je práce zaměřena na vlastní návrh pásového dopravníku, funkční význam jednotlivých prvků, následuje volba komponentů a funkční výpočet dle ČSN ISO 5048. V závěrečné části je uveden maximální hmotnostní dopravní výkon dopravníku a celkové zhodnocení stroje. Práce je doplněna o výkresovou dokumentaci.
The aim of this bachelor thesis is to design portable belt conveyor for aggregate of given parameters. The introduction contains classification of conveying machines and devices. Further chapters are dealing with the actual design of the conveyor, functional description of individual parts, selection of components, and functional calculation according to ISO 5048 standard. The final chapter specifies maximum weight delivery and overall review of the machine. The work is suplemented by mechanical drawings.
Description
Citation
ŠARMAN, M. Přenosný pásový dopravník kameniva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO