Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-10
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The voltage is one of the fundamental parameters of power quality. Set the correct size affects not only the flawless operation of electrical appliances, but also the size of technical losses.Czech technical standards address the detail level of tension in the low-voltage distribution system, but voltage at side of midle and high voltage adress only general. This is left to the management of dispatching of the grid.
Velikost napětí je jedním ze základních parametrů kvality elektřiny. Nastavení jeho správné velikosti ovlivňuje nejen bezchybný provoz elektrických spotřebičů, ale rovněž i velikost technických ztrát. České technické normy detailně řeší úroveň napětí v distribuční soustavě nízkého napětí. Velikost napětí na straně vn a vvn je Českými technickými normami řešena obecně a je ponechána na řízení jednotlivých dispečinků provozovatelů distribuční soustavy.
Description
Citation
Elektrorevue. 2011, vol. 13, č. 3, s. 1-5. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2011 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO