Robustná stabilita vzduchového tunelu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-02-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Text deals briefly with robust stability which is one of the characteristics of a robust system. This attribute is described in the text; there are investigations carried out of robust stability by complex characteristics on taken models (continuous and discrete) and also on continuous and discrete feedback loop. These results are compared with the results of the physical model.
Práca sa zaoberá spracovaním parametru RSSI reprezentujúceho veľkosť prijímanej výkonovej úrovne rádiového signálu štandardu IEEE 802.15.4 v ISM pásme 2,4GHz. Vzorky signálu sú spracované pomocou aproximačných metód. Na základe RSSI sa ďalej odhaduje vzdialenosť pomocou logaritmického útlmového modelu prostredia (LNSM). Práca sa zaoberá experimentálnym algoritmom pre implementovanie dynamickej kalibrácie jednotlivých koefcientov nutných pre výpočet samotnej vzdialenosti. Je prevedený návrh, spracovanie a overenie tohoto systému v praxi.
Description
Citation
Elektrorevue. 2011, vol. 13, č. 1, s. 1-5. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2011 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO