Návrh a realizácia emulačného modelu siete Campus LAN s implementovaním mechanizmov QoS

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-12-27
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The content of the presented article is focused on the problem of data transmission ofthe interactive communication in the Campus LAN networks. This article contains a proposal andthe procedure for the realization of the corporate network. It further describes the configuration andsettings of the modern network traffic emulator and the program for the evaluation of the obtaineddata. At the end of the article is analysis of the suitability of FIFO and CBWFQ QoS mechanisms inthe Campus LAN networks.
Úlohou predkladaného článku je priblížiť problematiku prenosu dát interaktívnej komunikácie v sieťach Campus LAN. Článok obsahuje návrh a postup pri realizácií časti podnikovej siete. Ďalej popisuje konfiguračné nastavenia moderného emulátora sieťovej prevádzky a program zhotovený za účelom vyhodnotenia získaných údajov. V závere článok analyzuje vhodnosť použitia QoS mechanizmov FIFO a CBWFQ v sieťach Campus LAN.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2011, vol. 13, č. 6, s. 1-9. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2011 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO