Optimalizace a adaptace parametrů simulace komplexních samoorganizujících systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-10-25
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou návrhu komplexních systémů, zejména s fází simulace. Důraz je zde kladen na studium technologií uplatnitelných při modelování komplexních systémů a metodik vhodných pro návrh modelů těchto systémů. Na systém zde bude nahlíženo jako na samoorganizující se multiagentový systém s důrazem na adaptivní kontrolní mechanismus. Rovněž jsou uvedeny výsledky provedených experimentů.
This article aims to familiarize the reader with problems of design of complex systems, especially with the phase of the simulation. Emphasis is placed on studying technologies applicable in modeling complex systems and methodologies for the design of suitable models for these systems. The system here will be regarded as self-organizing multiagent system with emphasis on adaptive control mechanism. It also shows the results of the experiments.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2011, vol. 13, č. 5, s. 1-7. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2011 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO