Výpočtová analýza tuhosti rozváděcího mechanizmu turbodmychadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o využití pevnostních výpočtů rozváděcího mechanismu turbodmychadla v Multi Body systému ADAMS s využitím pružných těles a jejich korelace s konečno-prvkovým systémem ANSYS. Dále je uvedeno porovnání výpočtů v programu ADAMS s optickým testem. Na začátku též práce pojednává o turbodmychadlech a způsobech jejich regulace.
This diploma thesis deals about possibilites of using stiffness analysis in Multi body system ADAMS with Flexible bodies and its correlation with finite element method in ANSYS. There is also comparison between Multi body analysis and optical measurement test. In the beginning there is also dealing about turbochargers and ways of their regulation.
Description
Citation
PLAŠIL, P. Výpočtová analýza tuhosti rozváděcího mechanizmu turbodmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Diplomant seznámil v prezentaci zkušební komisi s postupem a výsledky řešení své závěrečné práce, následovně zodpověděl na otázky oponenta, v rámci rozpravy k diplomové práci pak odpovídal na následující dotazy zkušební komise: 1. Uveďte užívané mechanismy regulace turbodmychadel. 2. Teplotní zatížení rozváděcího mechanismu je vyšší u vznětového nebo zážehového motoru? 3. Nakreslete základní charakteristiku kompresoru turbodmychadla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO