Využití termovizní techniky při výstupní kontrole napájecích zdrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je objasnění problematiky bezkontaktního měření povrchové teploty se zaměřením na termokamery jakožto moderní představitele pyrometrů a využití termovizní techniky při výstupní kontrole napájecího zdroje. Pro získání odpovídajících výsledků při kontrole teploty je nutná znalost přesných hodnot emisivity měřených materiálů. Zjišťováním emisivit součástí napájecího zdroje se zabývá experimentální část této práce.
The aim of the thesis is to clarify the issue of non-contact surface temperature measurement with a focus on the thermal imaging cameras as a modern representative of pyrometers and thermovision technology used in the output control of power supply. To obtain the corresponding results of temperature control, it is necessary to know the exact values of emissivity of the measured materials. The experimental part of this thesis is focused on detection of emissivity of power supply parts.
Description
Citation
REJŽEK, J. Využití termovizní techniky při výstupní kontrole napájecích zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Je možné redukovat časy měření? 2) Existují i zařízeni pro montáž na výrobní linku. 3) Nebylo možné dát škálu barev na snímek? 4) Jak z 220 V uděláme 24 V? 5) Proč byly termokamery měněny? 6) Kalibrace bezdotykových měřících zařízení. 7) Proč rozšiřujete výrobní kontrolu? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO