Financování investičního projektu založení nové provozovny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá novým investičním projektem obchodní společnosti a návrhy na jeho financování. Práce vychází z teoretických poznatků a podrobné analýzy. Provedená analýza zobrazuje současnou situaci společnosti, porovnává ji s konkurencí a předkládá další analýzy týkající se projektu. Na základě těchto výstupů shrnuje práce vhodné způsoby financování s ohledem na nabídku trhu a vlastní možnosti společnosti.
Proposed thesis deals with a new investment project of business company and by new concept of funding. Thesis is based on theoretical findings and detailed analysis. Performed analysis illustrates present situation and compares it to the competition and proposes other analysis connected with the project. On the basis of these outputs, the thesis concludes proper methods of funding with respect to the offer of market and particular capabilities of the company.
Description
Citation
OUDOVÁ, M. Financování investičního projektu založení nové provozovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-01-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO