Podnikatelský záměr pro založení společnosti zabývající se softwarovým vývojem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá shrnutím základních informací o podnikatelských subjektech v České republice, a představuje náhled na podnikatelský záměr a jeho využití v podnikové praxi. Dále pak následuje praktická část práce, která se zaměřuje na sestavení podnikatelského plánu pro zahájení činnosti podnikatelského subjektu v oblasti softwarového vývoje.
This bachelor’s thesis consists of theoretical part, in which it employs oneself summarizing basic information about entrepreneurial subjects in the Czech Republic and focuses on business plan and its usage in company practice. The next part is practical and it focuses on compilation of business plan for launch of entrepreneurial subject operating in software development.
Description
Citation
KRAMÁŘ, J. Podnikatelský záměr pro založení společnosti zabývající se softwarovým vývojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Otázka oponenta práce: Viz příloha. Odpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.: Jak byste motivoval učitele informatiky směrem k prodeji vašeho software. Odpovězeno. Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA: Vysvětlete výši mzdových nákladů. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO