Reklama a její vliv na spotřebitele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na pojem reklama, na její historii, dělení reklamy a reklamních médií a také na spotřebitele a jeho spotřební chování a faktory ovlivňující nákupní chování. V praktické části se pak zaměřuje na analýzu spotřebního chování spotřebitelů, konkrétně v oblasti energetických nápojů. Byl proveden výzkum, jehož výsledky napomohou ke zlepšení marketingové komunikace firmy Red Bull.
In theoretical part this thesis is focuses on the concept of advertising, its history, divisions of advertising and advertising media and also on consumers and consumer behavior and factors which affecting buyers behavior. Practical part of thesis is focused on the analysis of consumer behavior, specifically in the area of energy drinks. There was conducted research, which results will help to improve marketing communications of Red Bull company.
Description
Citation
DANĚK, J. Reklama a její vliv na spotřebitele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Vladimír Karpeta (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázka vedoucího práce - zodpovězeno Otázka oponenta práce - zodpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D. Otázka: Pokuste se navrhnout jiný typ odměny v oblasti kampaně na chuť analyzované společnosti - zodpovězeno Ing. Vladimír Karpeta Otázka: Pokuste se zohlednit všeobecnou podporu sportu analyzované společnosti a jeho úlohu v PR, v JMK - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO